Nerf Modulus Tri-Strike

2.150.000

Độ tuổi: 6 tuổi trở lên

Cơ chế: Thủ công

Xuất xứ: Hasbro (Mỹ)

Nerf Modulus Tri-Strike

2.150.000