Nerf Modulus LongStrike CS-6

2.500.000

Độ tuổi: 6 tuổi trở lên

Cơ chế: Thủ công

Xuất xứ: Hasbro (Mỹ)

Nerf Modulus LongStrike CS-6

2.500.000