Nerf Modulus Regulator

2.300.000

Độ tuổi: 6 tuổi trở lên

Cơ chế: Thủ công

Xuất xứ: Hasbro (Mỹ)

Nerf Modulus Regulator

2.300.000