Bohan SLR V2

2.100.000

Blowback + bánh răng kl
Tầm bắn: 30m
M/S : 72,5
FPS : 237.9

Bohan SLR V2

2.100.000

Danh mục: