Bohan SLR CQB (Blowback + Bánh Răng Lim Loại)

2.200.000

Chất liệu: nylon
Chế độ : tự động hoàn toàn; đạn bán tự động
Tầm bắn: 25-35m
Hỏa lực: 260 FPS
Kích thước: 70 cm

Bohan SLR CQB (Blowback + Bánh Răng Lim Loại)

2.200.000

Danh mục: