Súng đạn xốp UZI-SMG trong suốt

690.000

  • Chế độ bắn Auto/Liên thanh
  • Có 3 mầu: Xanh, đen, trong suốt
  • Sử dụng đạn xốp mềm EVA
Súng đạn xốp UZI-SMG trong suốt

690.000