Súng ngắm M24 bắn đạn xốp văng shell tỉ lệ 1:1

850.000890.000

Chất liệu: nhự ABS
Độ tuổi: 10+
Khoảng cách bắn: khoảng 15-20M

Súng ngắm M24 bắn đạn xốp văng shell tỉ lệ 1:1