Súng Đạn Thạch M249 – Bản nâng cấp 2021

1.200.000

Chất Liệu Nhựa
Màu Sắc Full Đen
Chế Độ 1
Khoảng Cách 10-15m
Pin 7.4
Loại Thạch 7-8mm
Súng Đạn Thạch M249 – Bản nâng cấp 2021

1.200.000