Súng đạn thạch AWM – Bản Cao Cấp nhất chất liệu Nhựa Cao Su

1.800.000

Chất Liệu Nhựa – kim loại
Màu Sắc Xanh hoặc Tan
Chế Độ 1
Khoảng Cách 20-35m
Pin 0
Loại Thạch 7-8mm
Súng đạn thạch AWM – Bản Cao Cấp nhất chất liệu Nhựa Cao Su

1.800.000