Súng ngắm K98 bắn đạn xốp văng Shell tỉ lệ 1:1

900.000

Chất liệu: nhự ABS
Độ tuổi: 12+
Khoảng cách bắn: khoảng 15-20M

Súng ngắm K98 bắn đạn xốp văng Shell tỉ lệ 1:1

900.000