Xe tăng bắn đạn thạch GR24T- đồ chơi điều khiển từ xa

590.000

  • Độ tuổi: 6+
  • Loại đạn: Hạt nở (đạn thạch)
  • Kích thước: 28×17.5x14cm
Xe tăng bắn đạn thạch GR24T- đồ chơi điều khiển từ xa

590.000

Danh mục: