M1911 Cao Cấp – Cắc Bụp

1.150.0001.350.000

FPS: 200-220
Loại đạn: 7-8mm xốp hoặc thạch
Băng đạn: 50+
Cơ chế: Lên Đạn Cơ (Cắc Bụp)

M1911 Cao Cấp – Cắc Bụp
Mã: N/A Danh mục: ,