M1887 súng Shotgun bắn đạn xốp văng Shell – bản cao cấp

90.000950.000

M1887 súng Shotgun bắn đạn xốp văng Shell – bản cao cấp