Porsche 911 RSR tỉ lệ 1:10

490.000

  • Số mảnh ghép: 1631 mảnh ghép
  • Độ tuổi: >8 Tuổi
  • Nhựa: ABS an toàn
Porsche 911 RSR tỉ lệ 1:10

490.000